Perlehistorie i Norge
 

Perlefiske i Norge – dronningens privilegium (kilde og bilder Riksarkivet)

Første gang vi hører om perlefiske i Norge var når Christian IV skrev brev til lensherren på Agdesiden for å klage over at bøndene fisket opp og solgte perler, som han anså å være hans, et kongelig regale på linje med metallene i fjellet.

 

Gammel plansje fra Agder fylket over       perlemuslinger.
 

 


 Charlotte Amalie
 

Men det var først 10. november 1691 at vi med kong Christian V fikk en lov som gjorde perlefiske til et privilegium for hans kone, dronning Charlotte Amalie. Alle perler tilhørte henne og kunne bare fiskes av hennes inspektører og deres medhjelpere.

Straffen for ulovlig perlefangst ble satt til 100 riksdaler. Gjentok tjuvfisket seg, ble det straffarbeid ved Bremerholmen ved København. 

7. juni 1845 ble dronningens privilegium opphevet og grunneierne fikk retten til å fiske perler. Når man fisket perler regnet man at 1 av ca. 2500 muslinger inneholdt en perle av verdi.

 
  Relaterte sider
   
  Perledyrking
  Pakningen
Fargevalører
Kvalitet
Produktet
Kundeuttalelser
   
Utsalgssteder
Tjen Penger
  1. januar 1993 ble elveperlemuslingen totalfredet i Norge og ulovlig fangst straffes med bøter og inntil 1 års fengsel.
Med et Wish Pearl gavesett kan du igjen føle litt på den spenningen det var for våre forfedre å åpne muslingen for å finne en vakker perle.
 
 

Copyright 20©10 Wish Pearl Scandinavia, info@wishpearl.no